Yapı Kullanma İzin Belgesi İşlemleri

İSKAN DOSYA DÜZENİ VE BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

 

İskan Dilekçe Formu

Yapı Kullanma İzin Belgesi Dosya Düzeni ve Gerekli Evraklar

 

İSKAN DOSYASINDA ISLAK İMZALI BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

** Yapı kullanma izin belgesi

** Yapı Sertifikası (* Örnektir)  (ıslak imzalısı dosya içerisinde yapı kontrol müdürlüğüne teslim edilecek, 2 nüsha ve kalın renkli kağıda baskı olacak şekilde)

* İş Bitirme Belgesi (Seviye Beyan Yazısı(* Örnektir) (ile birlikte ıslak imzalı şekilde dosya içerisinde yapı kontrol müdürlüğüne teslim edilecek)

** Kontur Gabari (ıslak imzalısı dosya içerisinde yapı kontrol müdürlüğüne teslim edilecek)

** Yapı Aplikasyon Projesi (ıslak imzalısı dosya içerisinde yapı kontrol müdürlüğüne teslim edilecek)

** İski Onay Yazısı (ıslak imzalısı dosya içerisinde yapı kontrol müdürlüğüne teslim edilecek)

İskanı İmzalatan Kişinin Tutanak Taahhütnamesi

 

İSKAN SÜRECİNDE DİJİTAL OLARAK BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

* İskan dilekçesi

* Vekaletname (vekaleten imza var ise)

* SGK -İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınacak bina inşaat sigorta prim borcu ödemesine dair yazı (dijital)

* Elektrik-Makine görüşü,Asansör tescil belgesi (dijital)

* Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak harç ve ücretlerin yatırıldığına görüş onayı Varsa riskli/muaf yazısı. (dijital)

* Fen İşleri Müdürlüğü’nden iskân görüşü(dijital) Görüş için Dahili:3380

* Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden iskân görüşü (dijital) Görüş için Dahili:2151

Enerji Kimlik Belgesi

** işaretli olan satırlar başvuru ekinde bulunması zorunludur.

Not:Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.

Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi: 3 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

OFİS İNŞAAT GRUBU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 3

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2286, 2288,2285,2283,2287

E-Posta : msezen[et]pendik.bel.tr, fguzel[et]pendik.bel.tr, mayzit[et]pendik.bel.tr, fyurur[et]pendik.bel.tr,  hakyildiz[et]pendik.bel.tr,  yaras[et]pendik.bel.tr, fkusmen [et]pendik.bel.tr, mkok[et]pendik.bel.tr, oozturk[et]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 3

Telefon : 0216 444 81 80 Dahili: 1241, 2291, 1263

E-Posta : fyasar[et]pendik.bel.tr, eaykilic[et]pendik.bel.tr, scelik[et]pendik.bel.tr


21 Eylül 2022
Pendik