İş Deneyim/durum Belgesi İşlemleri

İŞ DENEYİM / DURUM BELGESİ İŞLEMLERİ

 

KURUM VE KURULUŞLARA TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER İÇİN;

* Dilekçe 

* Sözleşme

* Hak ediş Raporları (iş durum belgesi talebinde istenir)

* Biten İşlerde Geçici Kabul Tutanağı

* Varsa Tasfiye Tutanağı

* Kesin Hak ediş Raporu

* Keşif Artış Olurları

* Devir Sözleşmesi

 

ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER İÇİN;

* Noter Onaylı Kat Karşılığı Sözleşme

* Yapı Ruhsatı

* Yapı Kullanma İzin Belgesi

* İlgili Sigorta Müdürlüğünden Onaylı Sigorta Bildirgesi

*Kat Veya Arsa Karşılığı İnşaat İşleri Haricindeki İşlerde Bu Belgelere Ek Olarak sözleşmeye İlişkin Fatura Örnekleri Veya Bu Örneklerin Noter, Serbest Muhasebeci,Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir Veya Vergi Dairesi Onaylı Suretleri

 

ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİ BÜNYESİNDE MÜHENDİS VEYA MİMAR OLARAK GÖREV ALANLAR İÇİN;

* Mezuniyet Belgesi

* İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi

* Yapı Ruhsatı

* Yapı Kullanma İzin Belgesi

* Belgeye Konu İşe İlişkin Bedel İçeren Noter Onaylı Sözleşme

* SGK Prim Ödemelerini Gösteren Belgeler

 

ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİ BÜNYESİNDE PROJE MÜDÜR OLARAK GÖREV ALAN MİMAR VE MÜHENDİSLER İÇİN;

* Mezuniyet Belgesi

* İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi

* Sözleşme Konusu İş Kapsamında Proje Müdürü Olarak Bildirildiğine İlişkin Belge

* Yapı Ruhsatı

* Yapı Kullanma İzin Belgesi

* Belgeye Konu İşe İlişkin Bedel İçeren Noter Onaylı Sözleşme

* SGK Prim Ödemelerini Gösteren Belgeler

Harç Ücreti ve Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi:3 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

OFİS İNŞAAT GRUBU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 3

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2287

E-Posta: hakyildiz[et]pendik.bel.tr,mayzit[et]pendik.bel.tr,ocolaklar[et]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 3

Telefon :444 81 80 Dahili: 1241, 2291, 1263

E-Posta : fyasar[et]pendik.bel.tr, eaykilic[et]pendik.bel.tr, scelik[et]pendik.bel.tr

 


05 Kasım 2020
Pendik