İrtifak Tesisi Kurulması

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Tapu Aslı

* Aplikasyon Krokisi Aslı ve Fotokopisi (Röperli)

* İmar Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi

* İnşaat İstikamet Rölevesi

* Encümen Teklif Belgesi

* Tapu Sahibi Harici Müracaatlarda Vekâletname (NOTER Tasdikli)

* Vekilin Kimlik Fotokopisi

* Büro Tescil Belgesi  

 

Not:  İşlem incelendikten sonra dosya Belediye Meclisine sunulmaktadır.
          Belirtilen süre ilk Meclis toplantısı tarihine göre değişebilir.

Not:  AYEDAŞ'tan gelen talepler için teslim tutanağı ve trafo yerini gösterir belge gerekmektedir. 

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 2 Ay

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK BÖLÜMÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 2

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2589, 2357

E-Posta: rgul@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BÖLÜM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 2

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2369

E-Posta: okaba@pendik.bel.tr


23 Aralık 2019
Pendik