Geçici Yapı İzni

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 A. SHOWROOM VE SATIŞ OFİSLERİ İZNİ

* Başvuru Formu

Tapu Fotokopisi

Yapı Ruhsatı (Şantiye binaları ve satış ofisleri için ilgili yere ait olacaktır.)

Tüm Hissedarların Muvafakatnamesi (NOTER Onaylı) (Hisseli parsellerde gereklidir.)

İSKİ ve İBB’den Uygun Görüş Yazısı (İçme suyu havzasındaki yerler için gereklidir.)

Ölçekli Vaziyet Planı (Yere ait ölçülü olacaktır.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Hafta

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL YAPILAŞMA BÖLÜMÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No: 132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3144, 3139

E-Posta: zabita[et]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No: 132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3114

E-Posta: zabita[et]pendik.bel.tr

 

B. SUNDURMA VE TENTE İZNİ

* Başvuru Formu

* Tapu Fotokopisi

* İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

* İşletmenin İmza Sirküleri

* Kat Mülkiyeti Kanunun 42. Maddesi’ne uygun olarak alınmış Kat Malikleri Kurulu Kararı veya kat mülkiyeti bulunmaması halinde Tüm Maliklere Ait NOTER Onaylı veya Şahsen Müracaatlarıyla Verecekleri Muvafakatname (Yönetim İmza Sirküleri)

* Belirtilen süre sonunda veya amacı dışında kullanılması durumunda belediyenin isteği üzerine itiraz etmeksizin kaldırılacağına dair Taahhütname (NOTER Onaylı)

* Kira Sözleşmesi

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Hafta

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL YAPILAŞMA BÖLÜMÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3144

E-Posta: zabita[et]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3114

E-Posta: zabita[et]pendik.bel.tr

 


19 Nisan 2019
Pendik