Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 • Ruhsat Başvuru ve Beyan Formu

 • Tapu Fotokopisi

 • Vergi Levhası

 • Kira Kontratı (Mülk sahibi vefatı durumunda veraset İlanı ve varislerin kira kontratında imzaları gerekmektedir.)

 • Sanayi Sicili Belgesi Fotokopisi (Sanayi İşletmelerinden )

 • Ticaret Odası kaydı (İstanbul Ticaret Odası ) veya Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Esnaf Odasından)

 • Sicil Tasdiknamesi (Maltepe Ticaret Sicil Memurluğundan)

 • Eğer Şirket Şubesi için başvuru yapılıyor ise;

 • Şube açılışına dair Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli) veya Şube Yoklama Fişi

 • İmza Sirküleri

 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 

FAALİYETİNE GÖRE İŞYERLERİNDEN İSTENEN BELGELER

 • İtfaiye Raporu (Müdürlük tarafından yönlendirilecektir.)

 • Kapasite Raporu

 • ÇED Raporu – İl Çevre Müdürlüğü

 • Çevre İzni, Atık Lisansı – İl Çevre Müdürlüğü

 • İSKİ Uygunluk Belgesi (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı)

 • Asansör ve vinçlerin akredite olmuş firmalardan alınmış periyodik muayene raporları

 • İş Güvenliği Uzmanı İle Yapılan Sözleşme Fotokopisi

   

  İşyerinin faaliyetine göre ek belge talep edilebilir.

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ RUHSAT BİRİMİ

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3122- 3132

E-Mail: yyildirim[et]pendik.bel.tr


22 Eylül 2021
Pendik