Dokümanlar

 - KANUNLAR 

         - BELEDİYE KANUNU

         - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

         - BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

         - MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

         - MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 - MÜDÜRLÜK YÖNETMELİKLERİ

 

 - STRATEJİK PLAN

 

 - PERFORMANS PROGRAMI

 

 - FAALİYET RAPORU

 

 - KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANLARI

 

 - ETİK SÖZLEŞMESİ

 

 - 6 AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI

 

 - PENDİK ŞEHİR SAĞLIK PROFİLİ

 

 - PARDUS VE AÇIK KAYNAK KOD DÖNÜŞÜM PROJESİ

 

 PENDİK BELEDIYESİ KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ

 

 PENDİK BELEDİYESİ ÇAĞRI MERKEZİ - ÖZET AYDINLATMA METNİ

 

 KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU SÜRECİ BİLGİLENDİRME METNİ

 

 - PENDİK BELEDİYESİ KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 PENDİK BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 PENDİK BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 ÇALIŞAN-STAJYER AYDINLATMA METNİ

 

 - ÇALIŞAN-STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ


04 Ocak 2022
Pendik