Zabıta Memuru Alım Sonuçları İlanı

Başkanlığımız bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere  “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alımı için yayınlanan ilana istinaden 22.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin başarı listeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav sonuçlarına itirazlar;  itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde Pendik Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen dilekçe verme yoluyla yapılacaktır.

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Asıl ve yedek listesinde yer alan adaylara ayrıca tebligat yapılacak olup, asıl adayların ekteki başvuru formu ile beraber atamaya esas teşkil edecek belgelerini 16.04.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Pendik Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listesinde yer alan adaylar başvuru süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine başarı listesindeki yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde ataması yapılsa dahi bütün atama işlemleri iptal edilecektir.

Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

 

Zabıta Memur Alımı Lisans Sonuç Tutanağı

Zabıta Memur Alımı Önlisans Sonuç Tutanağı

Zabıta Memur Alımı Lise Sonuç Tutanağı

 

Atamaya Esas Teşkil Edilecek Belgeler

Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu

 


05 Nisan 2021