Yine Pendik seçildi

Pendik Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını akıllı şehircilik uygulamalarıyla yönlendirmek üzere peş peşe uluslararası projelere dahil oluyor. Şehrin geleceğe yönelik  3 Boyutlu modellenebilmesini sağlayacak  C3PO projesinin çalışmaları sürerken, şimdi de  tek tek binaların modellenebileceği BIM projesi için de uygulama alanı olarak Pendik seçildi.    

Genelde sadece tek bina veya sitenin alt ve üstyapı tasarımı için kullanılan Yapı Bilgi Modelleme (Building Information Model in the City) Projesi Uygulaması,  AB tarafından desteklenen uluslararası projeyle Pendik’te akıllı şehircilik çalışmalarında kullanılacak.  BIM Projesi, Coğrafi Bilgi Sistemleriyle birlikte etkin biçimde kullanılarak sadece şehir değil, konut düzeyinde de su, doğalgaz,  elektrik tesisatı ve konut içi yerleşim gibi konularda derinlemesine bir bilgi altyapısı sağlayacak. Böylelikle konut planlamasında vatandaşların yanı sıra belediye, kamu hizmet birimleri ve inşaat firmaları da birlikte hareket edebilecek.  

C3PO Projesine destek olacak

Pendik Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Akıllı Şehircilik Uygulaması için AB tarafından desteklenen C3PO projesine dahil olmuştu. Kentsel dönüşüm çalışmaları için şehrin geleceğe yönelik gelişiminin 3 boyutlu sanal olarak görülebilmesini ve kamuoyuyla paylaşılabilmesini sağlayan projenin çalışmaları 2017 yılı sonunda tamamlanacak.  BIM Projesi de yine aynı programda (EUREKA-ITEA) desteklenen C3PO (Collaborative City Co-Design Platform) Projesini bütünleyen bir proje olarak uygulanacak.  BIM Projesiyle akıllı şehirler için gerekli çok farklı tipteki veriyi analiz ederek şehir paydaşlarının farklı ihtiyaçlarına dönük, bulut üzerinde çalışabilecek esnek bir siber ortam hedefleniyor. C3PO’yla başlayan bu rüzgâr BIM’le artık binaların içinin de modellenebildiği akıllı şehir hizmetlerinin çeşitlenmesini mümkün kılacak.

Pendik kritik role sahip

Pendik Belediyesi projede çok önemli bir görev üstleniyor. Her şeyden önce projedeki gereksinim analizi ve mimari tasarım faaliyetlerinde etkin rol oynayacak olan Pendik Belediyesi, üzerinde çalışılacak verilerin hazırlanması ve gösterim alanıyla ilgili 2B veya 3B alt/üstyapı modellerinin temini, afet yönetimi planlarının uyarlanması, uygulama senaryolarının hazırlanması gibi konularda görev alacak.

AB desteğinde uluslararası proje

Uluslararası koordinasyonunu NETAŞ, ülke koordinasyonunu ERARGE firmasının üstlendiği ve sonuçları Pendik’te uygulanacak BIM (Building Information Model in the City) Projesi, AB EUREKA-ITEA3 çağrısında desteklenmeye hak kazandı. Pendik'le beraber Brüksel ve Helsinki'de de saha çalışmaları yapılacak projede Belçika, Finlandiya ve Türkiye'den 15 ortak yer alıyor.

 

 

 


10 Nisan 2017