Yayalar(Esenler Mah.) 543 parsel 1.Etap İmar Uygulaması

Yayalar(Esenler Mah.) 543 parsel 1.Etap İmar Uygulaması 24.07.2018 tarih ve 1066 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İ mar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılan “Yayalar 543 parsel 1.Etap İmar Uygulaması” çalışmaları tamamlanmış olup Pendik Tapu Müdürlüğü tarafından 16/04/2021 tarih ve 18493 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir.


30 Haziran 2021