Kurtköy 11. Bölge İmar Uygulaması Tescil İlanı

30/09/2020 tarih ve 622 sayılı Encümen Kararı gereğince "Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1 pafta, 5- 14- 15- 1607- 1608 sayılı parseller, 6271 ada 1-3 nolu parseller, 6272 ada 1- 2- 3- 4- 5- 8- 9-10- 11- 12- 15- 16 nolu parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan "Kurtköy 11. Bölge İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup; 05/05/2021 tarih ve 21023 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir.

İlgili taşınmazlardaki hak sahiplerinin yeni tapularını almaları ve yeni tapularına göre emlak vergi beyanında bulunmaları için Belediyemiz Merkez bina 2. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


24 Haziran 2021