Kaynarca 5. Bölge İmar Uygulaması Tescil İlanı

Pendik İlçesi Doğu Mahallesi 849 ada, 496 parsel ile Kaynarca Mahallesi 11373 ada, 153-154-178-179-180-181-182-183-184-186 parseller; 11375 ada, 1 parsel; 11378 ada, 3-4-5 parseller; 11381 ada, 4 parsel; 11385 ada, 1-2-3-4-5-6-7-16-17 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan "Kaynarca 5.Bölge İmar Uygulaması"  çalışmaları tamamlanmış olup; 09/04/2021 tarih ve 17406 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir.


24 Haziran 2021