Kavakpınar 2. Bölge İmar Uygulaması

Pendik Belediye Encümeni’nin 22/01/2021 tarih ve 47 sayılı Encümen Kararı ile Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 182-221-373-535-1028-1029-1030-1031 parsel, 9414 ada 10 parsel, 9428 ada 1 parsel, 9848 ada 3 parsel ve 9853 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre yapılan “Kavakpınar 2. Bölge İmar Uygulaması” çalışmaları tamamlanmış olup; 29/06/2022 tarih ve 35148 yevmiye ile tescil edilmiştir.

Düzenleme sahasında taşınmazları bulunan ilgili tapu sahiplerinin, Yeni tapularını almaları ve yeni oluşan parsellere göre Emlak Vergi Beyanında bulunmaları için varsa eski Tapuları ve Kimlik Belgesiyle Belediyemiz Merkez bina 2. kat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.


18 Temmuz 2022