Dolayoba (Dumlupınar) Mahallesi 1184 Parsel İmar Uygulaması

Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 27 pafta 1184 parsel sayılı taşınmazda 12/03/2021 tarih ve 215 sayılı Pendik Belediye Encümen Kararı gereği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre yapılan “Dolayoba Mahallesi 1184 Parsel İmar Uygulaması” çalışmaları tamamlanmış olup; Pendik Tapu Müdürlüğünde 04/02/2022 tarih ve 6045 yevmiye ile tescil edilmiştir.
 
Söz konusu İmar Uygulaması kapsamında hak sahipleri adına tescil edilen yeni imarlı tapularını almaları ve yeni tapularına göre emlak vergi beyanında bulunmaları için tapu ve Kimlik fotokopileri ile Belediyemiz Merkez bina 2. Kat Harita Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.


17 Mart 2022