Dolayoba 10275 Ada İmar Uygulaması

Dolayoba 10275 Ada 4-7 ve 8 parselleri kapsayan alanlarda İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanmış olup; kesin onaya gidecek olan çalışma 1 ay süre ile ilan edilmek üzere vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 01/06/2021-01/07/2021 tarihleri arasında resmi askıya çıkarılmıştır.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Belediyemiz Merkez Bina 2. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Mahalle Muhtarlığı'nda askı paftasını görebilirler.

Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili Müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Başvuruları askı süresi sonunda değerlendirilecek olup; gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.


01 Haziran 2021