Başarılı Sporcular, Antrenörler ve Sporcu Öğrencilere Ödül Verilmesi İle İlgili Genel Bilgiler

BAŞARILI SPORCULAR, ANTRENÖRLER ve SPORCU ÖĞRENCİLERE ÖDÜL VERİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Pendik Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde ilçemizdeki Amatör Spor Kulüpleri bünyesinde kulüp lisanslı sporcu, antrenör, ferdi lisanslı sporcu ve okul takımlarında okul lisanslı sporcu öğrenci olarak Ulusal ve Uluslararası Şampiyonalarda başarı elde eden ve aşağıda belirtilen kriterlere uygun Sporculara, Antrenörlere ve Sporcu Öğrencilere ödül verilecektir.

Başvuru Kriterleri:

 1. Belirlenen ödüller Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne bağlı olan resmi federasyonların branşlarını kapsar.

 2. Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı federasyonların ana branşlarının haricinde federasyon bünyesindeki alt branş ve stillerde derece elde edildiği takdirde belirlenen ödülün %50'si oranında ödülverilir.

 3. Aynı yılda birden fazla derece yapılması halinde büyük olan derecenin ödülüverilir.

 4. Aynı şampiyonada birden fazla derece yapılması halinde büyük olan derecenin ödülü verilir.

 5. Takım halinde yapılan derecelerde asli kadroya giren her bir sporcuya ayrı ayrı ödül verilir.

 6. Pendik ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerin ve okulların sporcularına ödülverilir.

 7. Okullar arası düzenlenen şampiyonalarda; Üniversite-Büyükler, Lise-Gençler, Ortaokul (7.ve8.sınıflar)Yıldızlar,Ortaokul(5.ve6.sınıflar)Küçüklerkategorilerindedeğerlendirilir. 8- Okullar arası düzenlenen Türkiye Şampiyonaları; Türkiye Şampiyonaları kategorisinde, İl Şampiyonaları ise; İl Şampiyonaları kategorisindedeğerlendirilir.

 1. İl Şampiyonaları ödül değerlendirilmesi sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Okul Sporları" müsabakalarınıkapsar.

 2. Spor kulübüne bağlı lisansı olmayan, ferdi lisansla kazanılan başarılarda Pendik ilçesinde ikamet eden sporculara ödülverilir.

 3. Ferdi lisansla kazanılan başarının elde edildiği tarihten itibaren en az 1 yıl öncesine kadar Pendik ilçesinde ikamet edenlere ödülverilir.

 4. Ödül bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde deverilebilir.

 5. Ödüllerin durdurulması ve geri alınmasında, yürürlükteki "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleriuygulanır.

 6. Teknik Adam ve Antrenörlere; bir veya birden fazla derece elde eden sporcusu olması halinde, en yüksek miktarda ödül alacak sporcusuyla aynı miktarda ödülverilir.

 7. Takım Sporlarında Olimpik ve Paralimpik branşlarda olmak kaydıyla, ilçemizdeki profesyonel veya amatör spor kulüplerinin bünyesinde amatör lisanslı sporcu olarak branşının milli takımına seçilerek ülkemizi temsil eden sporcuya kategorisinin “Türkiye Şampiyonaları” birinciliği ödülünün %50’si oranında ödülverilir.

 

 Kulüp Lisanslı Sporcu ve Antrenörleriçin; Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

 1. Pendik ilçesindeki Amatör Spor kulübü adına 2021 Yılında katılım sağlanan başarı elde edilen şampiyonanın veya şampiyonaların adı, tarihi ve nerede düzenlendiğinin, ilgili şampiyona veya şampiyonalarda başarı elde eden kulüp sporcusu/sporcuları ve antrenörlerin elde ettikleri derece bilgisinin açıkça yazıldığı ve sonunda spor kulübü başkanının adı, soyadı, imzası, T.C Kimlik numarası, ikamet adresi ve iletişim numarasının belirtildiği “Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne” başlıklıdilekçe;

 2. a bendinde belirtilen dilekçeye ek olarak 2021 Yılında katılım sağlanan şampiyona veya şampiyonaların ve elde edilen başarıların yazılı olduğu ilgili federasyon onaylı sonuç belgesi (birden fazla sporcu ve antrenör varsa sonuçbelgeleri)

 3. Başarı elde eden sporcu veya sporculara ait 2021 yılına ait lisans fotokopisi antrenörlere ait antrenörlük belgesifotokopisi,

 4. Başarı elde eden sporcu / sporculara ve antrenörlere ait kimlik bilgileribeyanı,

 5. Başarı elde eden sporcu / sporcuların ve antrenörlerin kendilerine ait iban numarası ve banka adıbilgisi,

 6. Başarı elde eden sporcu / sporcuların kendisine ait banka hesabı yoksa velisine ait iban numarası ve banka adıbilgisi,

 7. Başarı elde eden sporcu / sporcuların kendisine ait banka hesabı yoksa hesap bilgilerini verdiği velisine ait kimlik bilgileribeyanı,

 

Ferdi Lisanslı Sporcu için; Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

 1. Başvuru sahibi sporcunun 2021 Yılında katıldığı şampiyonanın veya şampiyonaların adı, tarihi, ve nerede düzenlendiğinin ve elde edilen derece bilgisinin açıkça yazıldığı ve sonunda dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası, T.C Kimlik numarası, ikamet adresive

iletişim numarasının belirtildiği “Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne” başlıklı dilekçe,

 1. a bendinde belirtilen dilekçeye ek olarak 2021 Yılında katıldığı şampiyonanın ve elde ettiği başarının yazılı olduğu ilgili federasyon onaylı sonuçbelgesi,

 2. Başvuru sahibi sporcunun 2021 yılına ait lisansfotokopisi,

 3. Başvuru sahibi sporcuya ait kimlik bilgileribeyanı,

 4. Başvuru sahibi sporcunun kendisine ait iban numarası ve banka adıbilgisi,

 5. Başvuru sahibi sporcunun kendisine ait banka hesabı yoksa velisine ait iban numarası ve banka adıbilgisi,

 6. Başvuru sahibi sporcunun kendisine ait banka hesabı yoksa hesap bilgilerini verdiği velisine ait kimlik bilgileribeyanı,

 

Okul Lisanslı Sporcu/Sporcular (Öğrenciler) için; Son Başvuru Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

 1. Başvuru sahibi sporcunun/sporcuların Okulu adına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında katıldığı şampiyonanın veya şampiyonaların adı, tarihi, nerede düzenlendiğinin, elde edilen derece bilgisinin açıkça yazıldığı ve sonunda okul müdürlüğü onaylı “Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne” başlıklı dilekçe, (Okul idaresi tarafından yazılacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul tarafından gönderilen dilekçe ve ekleri ilgi tutularak belediyenin ilgili birimine üst yazıylagönderilecektir.)

 2. a bendinde belirtilen dilekçeye ek olarak sporcu/sporcuların 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında katıldığı şampiyonanın ve elde ettiği başarının yazılı olduğu ilgili federasyon (Okul Sporları Federasyonu) veya İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından verilecek Onaylı Şampiyona sonuçbelgesi,

 3. Takım sporlarında; a bendinde belirtilen dilekçeye ek olarak takım kadrosundaki (müsabaka esame listesine göre) sporcuların isim listesi ve okul idaresi onaylı öğrenci belgeleri,

 4. Başvuru sahibi sporcu/sporcuların 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına ait Gençlik ve Spor Bakanlığı okul lisansfotokopisi,

 5. Başvuru sahibi sporcu/sporcuların kimlik bilgileri beyanı,

 6. Başvuru sahibi sporcu/sporcuların kendisine ait iban numarası ve banka adıbilgisi,

 7. Başvuru sahibi sporcu/sporcuların kendisine ait banka hesabı yoksa velisine ait iban numarası ve banka adıbilgisi,

 8. Başvuru sahibi sporcu/sporcuların kendisine ait banka hesabı yoksa hesap bilgilerini verdiği velisinin kimlik bilgileribeyanı,


16 Mart 2022