Yapı Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu

* Çap (Terklerden Sonraki Harita Plan Örneği)

* Terklerden sonraki Aplikasyon Krokisi (Röperli)

* Kot-Kesit Belgesi (Aslı)

* İnşaat İstikamet Rölevesi (Aslı)

* İSKİ Atık su Bağlantı Onay Yazısı (Aslı)

* Tapu (Terkleri yapılmış olacaktır.)

* İmar Durumu Belgesi

* Vekaletname (NOTER Onaylı)

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız. (Dijital İmzalı)

* Müteahhit Taahhütnamesi (Digital İmzalı)

* Müteahhit İTO Sicil Belgesi (Digital İmzalı)

* Müteahhit Vergi Levhası (Digital İmzalı)

* Şantiye Şefi Taahhütnamesi için tıklayınız. (Dijital İmzalı)

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi için tıklayınız. (Digital İmzalı)

* Proje Müellifi Taahhütnamesi için tıklayınız.(Digital İmzalı)

* Yapı Denetim Firması Sözleşmesi (Digital İmzalı)

* Yapı Bilgi Formu

* Yapı Denetim Firması İzin Belgesinin Sureti

* Yapı Denetim Taahhütnamesi

* Yapı Denetim Yetkilisinin ve Denetçilerin Bilgileri

* Harç ve Ücretler Dekontu ve Hesap Tablosu

* Otopark Ücret Makbuzu (Aslı)

* Trafo Belgesi (Arsa alanı 500 m2’den büyükse gereklidir.)

* Bina ve Parselin Aplikasyon Projesi (Digital İmzalı)

* Borcu Yoktur Belgesi

* Riskli Yapı İse Harçlardan Muafiyet Yazısı

* Otopark Formu

* Yapı Denetim Hizmet Bedeli (İlk taksitinin yatırıldığına dair makbuz.)

* Otopark Taahhütnamesi (Aslı veya NOTER Onaylı)

* Proje Tescil Belgesi için tıklayınız. (Digital İmzalı)

* Mimari Proje

* Statik Proje + Statik Hesap Cetveli (Dijital olacaktır.)

* Zemin Etüt Raporu (Dijital olacaktır.)

* Sıhhi Tesisat Kalorifer Projesi (Dijital olacaktır.)

* Elektrik Projesi (Dijital olacaktır.)

* İSKİ Onaylı Kanal Projesi (Temizlik İşleri ve Numaraj onayları bu projenin kapağına yapılacaktır.)

* Gerekiyorsa İlgili Kurumlardan Görüş Yazıları

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Ay

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11

Telefon: 444 81 80 Dahili: 7220, 7253

E-Posta: hmd[at]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ RUHSAT BÖLÜMÜ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2271, 2273, 1262

E-Mail: rkayikci[at]pendik.bel.tr, adogan[at]pendik.bel.tr, abesinci[at]pendik.bel.tr

 


28 Şubat 2017