Yapı Ruhsat Bölümü - Dökümanlar/standartlar

PAİY 'in Uygulamasına İlişkin Başkanlık Emirnamesi. (30.09.2017 tarihli)

Otopark Tahsisi ve Otopark Katkı Payı Ücret Tarifesi konulu Meclis Kararı. (06/05/2016 tarih ve 84 nolu)

Batı mah. Riskli Alan Uygulama İmar Planında Geziboyu cad. Cepheli Parsellerin ±0,00  Kotlarının Belirlenmesine İlişkin Encümen Kararı (06/04/2017 tarih ve 700 nolu )

Mimari Estetik Komisyonu Sunum Paftası

Kamera Kayıt Sistemi İle İlgili Standartlar

İBB Otopark Yönetmeliğine İlişkin Alınan Ücretler

 

 

 


06 Aralık 2017