Yapı Kullanma İzin Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu için tıklayınız.

Asansör Tescil Belgesi (Asansör varsa gereklidir.)

Yangın Güvenlik Raporu veya İtfaiye Uygunluk Yazısı (Yapı denetim firmalarından alınacaktır.)

İmzalı Harç Kâğıdı (Yapı Kontrol Müdürlüğünden verilecektir.)

Ödeme Makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.)

İskân Verilebileceğine Dair Yazı (İSKİ Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

Bina İnşaat Vergisinin Ödendiğine Dair Yazı (Pendik Sosyal Güvenlik Merkezinden alınacaktır.)

Emlak Alım Vergisinin Ödendiğine Dair Yazı (Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinden alınacaktır.)

İskân Verilebilir Yazısı (Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

İskân Verilebilir Yazısı (Temizlik İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

Yapı Sertifikası (2 nüsha ve kalın renkli kâğıda baskı olacak şekilde hazırlanacaktır.)

Yapı Fotoğrafları (Renkli çevre düzeni, ağaçlandırma ve bahçe duvarı görülebilecek şekilde dört cepheden çekilmiş olacaktır.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 10 Gün

Not: Öngörülen süre müdürlükte geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı veya görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 2

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2287, 2292

E-Posta: hakyildiz[at]pendik.bel.tr, sedademir[at]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 2

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2291, 2241, 2297, 1241, 1263

E-Posta: oozcan[at]pendik.bel.tr, ydurmus[at]pendik.bel.tr, bbagatur[at]pendik.bel.tr, mkomurcu[at]pendik.bel.tr

 


16 Şubat 2017