Sözleşme Feshi Nedir?

Sözleşme Feshi Nedir?

Doğal gaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz abonelik sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir. 

Doğal gaz abonelik sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

 

Sözleşme Feshi İçin Gereken Evraklar?

Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;

a) Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

b) Tesisat numarası 

Konut Harici Olan Yerler İçin;

a) Yetki belgesi 

b) İmza sirküleri 

c) Kimlik fotokopisi 

d) Kaşe


29 Kasım 2016