Kat Maliklerinin Hakları

Bağımsız BölüÜzerinde
Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanun’un malikleretanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Ortak Yerler Üzerinde
Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında,ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdekiölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.


05 Ocak 2014