İşyeri Ruhsat Bölümü-başvuru Evrakları

İŞ YERİ RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

 - Sıhhi İşyerleri

 - Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

 - 2. ve 3. sınıf Gayrıhıhhi İşyerleri 

 


06 Aralık 2017