İş Deneyim/durum Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

A. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİ

* Sözleşme

Hakediş Raporları

Kesin Hakediş Raporu

Geçici Kabul Tutanağı (Biten işlerde gereklidir.)

Tasfiye Tutanağı (Varsa gereklidir.)

Keşif Artış Olurları

Devir Sözleşmesi

 

B. ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİ

 * Kat Karşılığı Sözleşme (NOTER Onaylı)

 * Yapı Ruhsatı

 * Yapı Kullanma İzin Belgesi

 * Sigorta Bildirgesi (İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı olacaktır.)

 

C. ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİNİN BÜNYESİNDEKİ MÜHENDİS VEYA MİMARLAR 

 * Mezuniyet Belgesi

 * İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi

 * Yapı Ruhsatı

 * Yapı Kullanma İzin Belgesi

 * Belgeye Konu İşe İlişkin Bedel İçeren Sözleşme (NOTER Onaylı)

 * SGK Prim Ödemelerini Gösteren Belgeler

 

D. ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİNİN BÜNYESİNDE PROJE MÜDÜRÜ OLAN MÜHENDİSLER VEYA MİMARLAR

 * Mezuniyet Belgesi

 * İlgili Meslek Odası Üye Kayıt Belgesi

 * Sözleşme Konusu İş Kapsamında Proje Müdürü Olarak Bildirildiğine İlişkin Belge

 * Yapı Ruhsatı

 * Yapı Kullanma İzin Belgesi

 * Belgeye Konu İşe İlişkin Bedel İçeren Sözleşme (NOTER Onaylı)

 * SGK Prim Ödemelerini Gösteren Belgeler

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 3 Gün

Not: İşlemlerin tamamlanabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine Harç Ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 2

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2292, 2287

E-Posta: sedademir[at]pendik.bel.tr, hakyildiz[at]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 2

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2297

E-Posta: oozcan[at]pendik.bel.tr

 


15 Şubat 2017