Emlak Vergisi Beyannamesi

Emlak Vergisi Beyannamesi :

Türkiye sınırlarıiçinde bulunan binalar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi gereğince emlak vergisine tabiidir.

Yapılacak işlemler :
Emlak vergisi yeni bir yerin satın alınmasıveya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

Mükellef :
Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkısahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

Gerekli Bilgi ve Belgeler :
•Nüfus cüzdanı
•Tapu veya tapu tahsis fotokopisi
•Vekâletname (Başkası adına verilecekse)
•Kısıtlılık uygulanacaksa kısıtlılık belgesi ( Bu belge belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden temin edilir.)

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri

Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı bütçe yılıiçerisinde emlağın bulunduğu belediyeye verilir. işlem, yılın sonüçayında gerçekleştiyse üç ay içindebildirim verilmesi gerekmektedir.

Emlak vergisi Ocak ayı itibari ile ödenebilmekte olup, ilk taksit mayıs sonuna , ikinci taksit kasım sonuna kadar ödenmelidir.

Ölümlerde; veraset ilamıile birlikte 3 ay içinde varislerin emlak beyannamesi verilmelidir.


29 Kasım 2016