Eğlence Vergisi Beyannamesi

Eğlence Vergisi Beyannamesi :
Belediye sınırlarıile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin, faaliyetleri eğlence vergisine, tabidir.
Verginin mükellef, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Gerekli Belge :
Belediyenin tahakkuk işleri şefğinden temin edilecek eğlence vergisi beyannamesi.

Yapılacak İşlemler :
Eğlence vergisi beyannamesini doldurarak tahakkuk fişi kestirmek suretiyle verginizi tahakkuk ettirebilir ve veznelere ödeme yapabilirsiniz.


05 Ocak 2014