Çevre Temizlik Beyannamesi

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesi

Çevre temizlik vergisi konutlarda 2004 yılından itibaren İSKİ faturasına yansıtılmaktadır. İşyerleri ise bu vergiyi belediyeye ödemeye devam etmektedir.

Belediye sınırlarıve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Verginin mükellef, binaları kullananlardır. Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren çevre temizlik vergisine tabi tutulmamaktadır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıp, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilmekte ve fatura ile birlikte İSKİ tarafından tahsil edilmektedir.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce tahakkuk ve tahsil edilir.

Yeni açılan bir işyeri için vergi levhasının fotokopisi ve çevre temizlik vergisi bildirimi için www.pendik.bel.tr adresini tıklamanız ya da belediye tahakkuk şefliğine müracaat ederek, tahakkuk işlemleri yaptırmanız gerekmektedir.

 

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri

Çevre temizlik vergisi Ocak ayı itibarı ile ödenebilmekte olup, ilk taksit mayıs sonuna , ikinci taksit de kasım sonuna kadar ödenmelidir.


29 Kasım 2016