6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Veya Taşınma Yardımı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

A. MALİK

* Başvuru Formu

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İşyeri Maliki İçin İmza Sirküleri)

* Konut veya İşyerinin Tapu Senedi ve Taşınmaza Ait Güncel Taşınmaz Kaydı

* Arsa Paylı Tapular İçin Emlak Vergisi Beyannamesi

* Konut veya İşyerine Ait Fatura (Taşınmadan önceki son 3 aya ait Elektrik, Su, Doğalgaz veya Telekom)

* Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

* Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu (Kentsel Dönüşüm Bölümü’nden alınacak.)

* Adres Bilgileri Raporu (Riskli olarak tespit edilen yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adresini gösterir rapor, İl veya İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak.)

* Vergi Levhası veya İşyerinin Kapatıldığına Dair İlgili Meslek Odasından Alınacak Yazı (İşyeri için riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğinden yeni adres yer alacak.)

* Vadesiz ve Münferit TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (TC Ziraat Bankası AŞ’den alınacak.)

* Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Fotokopisi

 

B. KONUT KİRACISI

* Başvuru Formu

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Konuta (Riskli Yapı) Ait Son 3 Aya Ait Fatura (Elektrik, Su, Doğalgaz veya Telekom)

* Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu (Belediyeden temin edilecek.)

* Adres Bilgileri Raporu (Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresi gösterir rapor, İl veya İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak.)

* Vadesiz ve Münferit TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (TC Ziraat Bankası AŞ’den alınacak.)

* Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Fotokopisi

 

C. İŞYERİ KİRACISI

* Başvuru Formu

* İmza Sirküleri

* Firmayı Temsile Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Elektrik, Su, Doğalgaz veya Telefon Faturası (Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair adres bilgileriyle uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine kayıtlı son üç aya ait olacak.)

* Bağlı Olduğu Oda Sicil Kaydı (Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair adres bilgileriyle uyumlu son üç aya ait olacak.)

* Vergi Dairesinden Alınmış Yazı veya Bağlı Olduğu Odadan Alınacak Sicil Kaydı (Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresi gösterir belge.)

* İşyeri Kapatılmışsa Kapatıldığına Dair İlgili Meslek Odasından Alınacak Yazı

* Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

* Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu (Belediyeden temin edilecek.)

* Vadesiz ve Münferit TL Hesap Cüzdanı Fotokopisi (TC Ziraat Bankası AŞ’den alınacak.)

* Vekaleten Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Fotokopisi

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 20 Gün

Not: Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa
         yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLÜMÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 Kat:4

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1356, 2590, 2594

E-Posta: skolcu[at]pendik.bel.tr, ebaboglu[at]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 Kat:4

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1353, 2592

E-Posta: aemil[at]pendik.bel.tr, ayigit[at]pendik.bel.tr

 


10 Şubat 2017