Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

GÖREV ALANI

İstanbul' un yükselen değeri Pendik İlçemizin sınırları içerisindeki yapılaşmaların sağlam, estetik ve çağdaş bir biçimde plan, fen, sağlık , çevre şartlarına ve meri mevzuata uygun olarak teşekkülünü sağlamak maksadıyla; gereken disiplin ve özveriyi göstererek kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda çalışmaktır.

İlçemiz hudutları içersinde havaalanı,demiryolu, deniz yolu taşımacılığı, e-5 ve TEM otoyolu gibi ulaşım yollarının yanı sıra orman ,su havzası ve sit alanlarının bulunmasından dolayı müdürlüğümüz birçok İlçe Belediyelerinin müdürlüklerine göre daha kapsamlı görev ve sorumluluk taşımaktadır. Müdürlüğümüz faaliyetlerini ; 3194 sayılı İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve yönetmeliği, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kıyı Kanunu ve yönetmeliği, Havza Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönermeliği,Sığınak Yönetmeliği, SHT-150/5300 Havaalanları Çevresindeki Doğal Manialar Üzerindeki Yapılaşma Kuralları, Akaryakıt ve Lpg İstasyonlarına Ait Yönetmelikler, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Belediye Gelirler Kanunu, Özel Hataneler Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ,Bayındırlık Bakanlığı genelge ve duyuruları vb.. doğrultusunda, görevini sürdürmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlemesinde;

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzimi ve kesinleşmesi aşamasında yapılan ilk denetim ise Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce yürütülecektir.

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:2 34890 Pendik

Telefon 216 585 11 00

Faks 0216 585 14 60


MUSTAFA KAYA
Müdür
mkaya[et]pendik.bel.tr
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunu
1980, Sakarya Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1264

MURAT YAVUZTÜRK
Yapı Ruhsat Bölüm Sorumlusu
myavuzturk[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

İBRAHİM GÜN
Yapı Ruhsat Birim Sorumlusu
igun[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

ABDULLAH DEMİRTAŞ
Birim Sorumlusu
ademirtas[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1265

İSA TOPRAK
İşyeri Birim Sorumlusu
itoprak[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

ZAHİDE SELBUZ
İşyeri Ruhsat Birim Sorumlusu
zselbuz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1159

EROL BALCIOĞLU
Birim Sorumlusu
ebalcioglu[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1261

YILMAZ YILDIRIM
İşyeri Denetim Birim Sorumlusu
yyildirim[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2534